Lekcja17 – Płazińce i nicienie

1. Płazińce
Budowa i biologia płazińców wolno żyjących i pasożytniczych.
Przystosowania przywr i tasiemców do pasożytnictwa.
Wybrane cykle rozwojowe płazińców.

2. Nicienie
Morfologia i anatomia nicieni. Cykle życiowe wybranych
gatunków nicieni pasożytniczych.

Zadania maturalne
Pod koniec zajęć rozwiązuję przykładowe zadania z tego działu.

Zamówienie

Kategorie:

35.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii