lekcje pojedyncze

Widok

Kategoria

Opis zajęć Ewolucjonizm Dowiesz się jak działa dobór naturalny, specjacja oraz prawa ewolucji Dzieje człowieka Poznasz przodków człowieka oraz cechy jakie odróżniają nas od innych naczelnych Zadania maturalne Pod koniec…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Biotechnologia Dowiesz się czym jest biotechnologia, jak ją dzielimy i jakie ma zastosowanie w życiu codziennym Inżynieria genetyczna Poznasz techniki inżynierii genetycznej (PCR, elektroforeza, sekwencjonowanie DNA itp.), argumenty…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Cechy dziedziczone w sprzężeniu z płcią Dowiesz się w jaki sposób niektóre cechy są dziedziczone w sprzężeniu z płcią i jak przedstawić to w postaci krzyżówki genetycznej Zmienność…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć I i II prawo Mendla Dowiesz się jak są zbudowane chromosomy i na czym polega dziedziczenie cech według praw Mendla O innych prawach dziedziczenia cech Będziesz wiedzieć na…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Kwasy nukleinowe Dowiesz się jak są zbudowane, jakie są ich rodzaje, gdzie występują i na czym polega ich replikacja. Ekspresja genów Będziesz wiedzieć na czym polega transkrypcja i…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Hormony Dowiesz się czym są i jak działają hormony oraz według jakich kryteriów można je podzielić. Gruczoły dokrewne Będziesz wiedzieć jakie narządy wchodzą w skład układu hormonalnego, jakie…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć O budowie receptorów Z tej lekcji dowiesz się jak dzielą się receptory i jak funkcjonują Zmysły Przedstawię budowę i funkcjonowanie zmysłów człowieka: czucia, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć O budowie neuronu Z tej lekcji dowiesz się jak zbudowany jest neuron oraz jaki jest mechanizm przewodzenia impulsu nerwowego O układzie nerwowym Przedstawię podziały układu nerwowego, omówię funkcje…

30.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć O układzie rozrodczym Z tej lekcji dowiesz się jak zbudowany jest układ rozrodczy człowieka i jak funkcjonuje, oraz jak powstają komórki rozrodcze O rozwoju człowieka omówię fazy rozwoju…

30.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii