Lekcja 9- Nasienne

Nagonasienne
Budowa organów rozrodczych roślin nagozalążkowych
Zapylenie i zapłodnienie u roślin nagozalążkowych
Cykl rozwojowy roślin nagozalążkowych
Przegląd systematyczny roślin nagonasiennych – Charakterystyka gatunków krajowych

Okrytonasienne
Budowa organów rozrodczych roślin okrytozalążkowych
Cykl rozwojowy roślin okrytozalążkowych
Porównanie roślin jedno- i dwuliściennych
Powstawanie i budowa nasienia
Rodzaje owoców
Sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych

Zadania maturalne
Pod koniec zajęć rozwiązuję przykładowe zadania z tego działu.

Zamówienie

Kategorie:

35.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii