Lekcja 6 – Wirusy, bakterie

Opis zajęć

Wirusy
Pochodzenie, rodzaje wirusów, budowa i cykle namnażania się. Choroby wirusowe.

Bakterie i sinice
Środowisko życia i podział, budowa komórki prokariotycznej, formy bakterii, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie bakterii. Choroby bakteryjne. Budowa i funkcjonowanie sinic.

Zadania maturalne
Pod koniec zajęć rozwiązuję przykładowe zadania z tego działu.

Zamówienie

Kategorie:

35.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii