Widok

Kategoria

Opis zajęć: Odżywianie mineralne i znaczenie pierwiastków dla roślin Transport wody i asymilatów u roślin Parcie korzenia i siła ssąca liści (transpiracja) Istota transportu asymilatów Czynniki warunkujące wzrost i rozwój…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Nagonasienne Budowa organów rozrodczych roślin nagozalążkowych Zapylenie i zapłodnienie u roślin nagozalążkowych Cykl rozwojowy roślin nagozalążkowych Przegląd systematyczny roślin nagonasiennych - Charakterystyka gatunków krajowych Okrytonasienne Budowa organów rozrodczych…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Mszaki Pochodzenie i środowisko życia Budowa morfologiczna i anatomiczna Cykle rozwojowe Rola i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka Paprotniki Budowa morfologiczna i anatomiczna Przystosowanie paprotników do…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Korzeń Funkcje i budowa Systemy korzeniowe Przyrost wtórny Modyfikacje korzeniowe Łodyga Budowa i funkcje Przyrost wtórny Modyfikacje Liść Funkcje i budowa Typy ulistnienia i unerwienia Budowa anatomiczna liścia…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Główne kierunki rozwoju roślin lądowych Opanowanie środowiska lądowego przez rośliny Teoria telomowa Główne linie rozwojowe roślin Tkanki roślinne Tkanki twórcze ( merystemy pierwotne i wtórne) - charakterystyka Tkanki…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Protisty Podział protistów i glonów, budowa i funkcjonowanie, przemiana pokoleń. Grzyby i porosty Środowisko życia, budowa i funkcjonowanie grzybów i porostów. Cykle rozwojowe. Zadania maturalne Pod koniec zajęć…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Wirusy Pochodzenie, rodzaje wirusów, budowa i cykle namnażania się. Choroby wirusowe. Bakterie i sinice Środowisko życia i podział, budowa komórki prokariotycznej, formy bakterii, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie bakterii.…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

Opis zajęć Odżywianie autotroficzne barwniki fotosyntetyczne, fazy fotosyntezy (jasna, ciemna, C4, CAM), fosforelacja cykliczna i niecykliczna, czynniki wpływające na fotosyntezę Oddychanie komórkowe Tlenowe ( glikozlia, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch…

35.00

PLN

Zamów

Kategoria

ATP, rodzaje fosforylacji, uniwersalne nośniki elektronów. Energia aktywacji, budowa enzymu, mechanizm działania, czynniki wpływające na szybkość reakcji, regulacja szlaków metabolicznych. Pod koniec zajęć odpowiem na Wasze pytania i rozwiążę przykładowe…

35.00

PLN

Zamów

 

Więcej o lekcjach nagranych przeczytasz TUTAJ

 

Copyright © 2019
Powtórka z biologii