Widok

Kategorie:

Opis zajęć: 1. Różnorodność zwierząt Kryteria podziału zwierząt: a) obecność wyspecjalizowanych tkanek b) liczba listków zarodkowych c) sposób powstawania otworu gębowego d) obecność celomy 2. Tkanki zwierzęce - budowa i…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Wzrost i rozwój roślin (kiełkowanie) Fitohormony – hormony roślinne Hormonalne i turgorowe podłoże ruchów roślin Czynniki wywołujące reakcje ruchowe roślin Tropizmy oraz nastie jako reakcje ruchowe roślin Zadania maturalne Pod…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Odżywianie mineralne i znaczenie pierwiastków dla roślin Transport wody i asymilatów u roślin Parcie korzenia i siła ssąca liści (transpiracja) Istota transportu asymilatów Zadania maturalne Pod koniec zajęć rozwiązuję przykładowe…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Nagonasienne Budowa organów rozrodczych roślin nagozalążkowych Zapylenie i zapłodnienie u roślin nagozalążkowych Cykl rozwojowy roślin nagozalążkowych Przegląd systematyczny roślin nagonasiennych - Charakterystyka gatunków krajowych Okrytonasienne Budowa organów rozrodczych roślin okrytozalążkowych…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Opis zajęć Mszaki Pochodzenie i środowisko życia Budowa morfologiczna i anatomiczna Cykle rozwojowe Rola i ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka Paprotniki Budowa morfologiczna i anatomiczna Przystosowanie paprotników do…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Opis zajęć Protisty Podział protistów i glonów, budowa i funkcjonowanie, przemiana pokoleń. Grzyby i porosty Środowisko życia, budowa i funkcjonowanie grzybów i porostów. Cykle rozwojowe. Zadania maturalne Pod koniec zajęć…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Opis zajęć Wirusy Pochodzenie, rodzaje wirusów, budowa i cykle namnażania się. Choroby wirusowe. Bakterie i sinice Środowisko życia i podział, budowa komórki prokariotycznej, formy bakterii, odżywianie, oddychanie i rozmnażanie bakterii.…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

Odżywianie autotroficzne barwniki fotosyntetyczne, fazy fotosyntezy (jasna, ciemna, C4, CAM), fosforelacja cykliczna i niecykliczna, czynniki wpływające na fotosyntezę Oddychanie komórkowe Tlenowe ( glikozlia, reakcja pomostowa, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy) Beztlenowe…

35.00

PLN

Zamów

Kategorie:

ATP, rodzaje fosforylacji, uniwersalne nośniki elektronów. Energia aktywacji, budowa enzymu, mechanizm działania, czynniki wpływające na szybkość reakcji, regulacja szlaków metabolicznych. Pod koniec zajęć rozwiążę przykładowe zadania z tego działu.

35.00

PLN

Zamów

 

Więcej o lekcjach nagranych przeczytasz TUTAJ

 

Copyright © 2019
Powtórka z biologii