MAX z biologii live – II semestr plus

Ten kurs obejmuje 16 lekcji live z II semestru oraz 36 nagrań (oba semestry) dostępnych przez rok. Dodatkowo otrzymasz dostęp do konsultacji, prezentacji, zadań maturalnych, notatek, map myśli, testów interaktywnych i tajnej grupy na FB.

Będziemy spotykać się online aż do matury i będziesz mieć ze mną stały kontakt. Od razu po zakupie otrzymasz dostęp do wszystkich nagrań z I semestru oraz nagrań z zeszłego sezonu (II semestr) , które na bieżąco będziemy aktualizować. 

Zapisz się na kurs już dziś i wyciśnij z biologii MAXa!

Tematy, których się nauczysz to:

I semestr – same nagrania: 
1. Budowa chemiczna organizmów
2. Budowa komórki
3. Podziały komórkowe
4. Metabolizm I
5. Metabolizm II
6. Wirusy, bakterie, sinice
7. Protisty, grzyby, porosty
8. Tkanki roślinne i rozwój ewolucyjny roślin
9. Budowa i funkcje korzenia łodygi i liścia
10. Mszaki i paprotniki
11. Nasienne
12. Funkcjonowanie roślin cz.1
13. Funkcjonowanie roślin cz.2
14. Różnorodność zwierząt. Tkanki zwierzęce
15. Gąbki i parzydełkowce
16. Płazińce i nicienie
17. Pierścienice i mięczaki
18. Stawonogi i szkarłupnie
19. Bezżuchwowce i ryby
20. Płazy i gady

II semestr – lekcje live + nagrania:

21. Ptaki i ssaki
22. Układ pokarmowy człowieka
23. Układ ruchu
24. Układ oddechowy i wydalniczy
25. Układ krwionośny i odpornościowy
26. Układ rozrodczy
27. Układ nerwowy
28. Zmysły człowieka
29. Układ hormonalny
30. Podstawowe pojęcia genetyczne
31. Dziedziczenie cech cz. I
32. Dziedziczenie cech 2
33. Biotechnologia i inżynieria genetyczna
34. Ekologia i ochrona środowiska
35. Ewolucjonizm
36. Bioróżnorodność i ochrona środowiska

Zamówienie

1050.00

PLN

1250.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii