Lekcja31 – Dziedziczenie cech cz. I

Opis zajęć

I i II prawo Mendla
Dowiesz się jak są zbudowane chromosomy i na czym polega dziedziczenie cech według praw Mendla

O innych prawach dziedziczenia cech
Będziesz wiedzieć na czym polega dziedziczenie cech sprzężonych ze sobą i z płcią

Zadania maturalne
Pod koniec zajęć rozwiązuję
przykładowe zadania z tego działu.

Czas trwania:
2 godziny 14 minut

Zamówienie

Kategoria

30.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii