Lekcja16 – Płazińce i nicienie

Opis zajęć:

1. Płazińce
Budowa i biologia płazińców wolno żyjących i pasożytniczych.
Przystosowania przywr i tasiemców do pasożytnictwa.
Wybrane cykle rozwojowe płazińców.

2. Nicienie
Morfologia i anatomia nicieni. Cykle życiowe wybranych
gatunków nicieni pasożytniczych.

Zadania maturalne
Pod koniec zajęć rozwiązuję
przykładowe zadania z tego działu.

Czas trwania zajęć:
2 godziny 1 minuta

Zamówienie

Kategoria

35.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii