Lekcja14 – Różnorodność zwierząt. Tkanki zwierzęce

  Opis zajęć:

1. Różnorodność zwierząt

Kryteria podziału zwierząt:
a) obecność wyspecjalizowanych tkanek
b) liczba listków zarodkowych
c) sposób powstawania otworu gębowego
d) obecność celomy

2. Tkanki zwierzęce – budowa i funkcje
a) Tkanka nabłonkowa
b) Tkanka mięśniowa
c) Tkanka nerwowa
d) Tkanki łączne


Zadania maturalne
Pod koniec zajęć rozwiązuję
przykładowe zadania z tego działu.

Czas trwania zajęć:
2 godziny 10 minut

Zamówienie

Kategoria

35.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019
Powtórka z biologii